Welstands-
commissie

Toets welstandscommissie

Vaak komt er bij een toets door de welstandscommissie veel meer kijken dan veel mensen denken.

Gelukkig helpen wij u op weg, met het duidelijke lijstje inzake de benodigdheden voor de toets aan het bestemmingsplan.

Welstand

Wat heeft u nodig?

Voor de toets aan de redelijke eisen van welstand moet u gegevens toevoegen over het aanzicht van het bouwwerk, de belendende bebouwing, kleuren en materialen.
De volgende gegevens moeten worden aangeleverd voor de toetsing aan de redelijke eisen van welstand:

 • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief (eventueel) de gevels van belendende bebouwing, waaruit
  blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past
 • Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk
 • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • Opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingsconstructie). In ieder geval moet het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking worden opgegeven

Geveltekeningen hebben maximaal de volgende schaal:

 • Voor bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100
 • Voor bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200

Detailtekeningen hebben de volgende schaal:

 • 1:5
 • 1:10
 • 1:20

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

aanvragenbouwvergunning.nl

Dé specialist in het verzorgen van uw bouwvergunning aanvraag