Omgevings-
vergunning aanvragen

Alle vergunningen vallen onder aanvraag omgevingsvergunning. Wat aanvragenbouwvergunning.nl veelal doet betreft de ‘omgevingsvergunning bouw’ oftewel een bouwvergunning.

Aanvragenbouwvergunningen.nl vraagt vergunningen aan voor nieuwbouw en verbouw  woningen kantoren, toevoegen dakkapellen maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van een zendmast voor een 27mc bakkie waarvoor ook een bouwvergunning nodig is.

Gaat u (ver)bouwen, kappen of slopen? En heeft dat invloed op milieu en ruimte? Dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente.

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? De meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en leefomgeving moet u melden bij de gemeente. Ook moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 

De omgevingsvergunning is 1 vergunning voor:

 • bouwen
 • wonen
 • monumenten
 • ruimte
 • natuur en milieu

 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft? U kunt bij het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen.

 

U vraagt onder meer omgevingsvergunning aan als u:

 • het milieu belast
 • gaat bouwen, verbouwen of renoveren
 • reclame aanbrengt op uw pand
 • verantwoordelijk bent voor de brandveiligheid van een gebouw
 • een alarm installeert in uw bedrijfspand
 • bomen gaat kappen
 • een inrit of uitrit gaat aanleggen
 • beschermde monumenten gaat verbouwen of slopen

 

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan met een aanvraagformulier bij uw gemeente. Dit kan digitaal of schriftelijk. U kunt ook iemand machtigen om de omgevingsvergunning voor u aan te vragen. Wilt u vooraf weten of het zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen? Dan geeft u dit aan in het Omgevingsloket online. De gemeente kijkt dan met u mee. Dit is niet in iedere gemeente mogelijk.

 

Digitaal aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van uw gemeente. U kunt het ook rechtstreeks aanvragen via Omgevingsloket online. U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Heeft u de omgevingsvergunning aangevraagd via Omgevingsloket online? Dan kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. Hiervoor vult u bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in.

 

Schriftelijk aanvragen

U kunt via Omgevingsloket online het papieren aanvraagformulier samenstellen. Daarna kunt u het formulier als pdf downloaden. Deze pdf kunt u uitprinten, invullen en opsturen.

U kunt ook via uw gemeente een papieren aanvraagformulier aanvragen.

 

Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag moeilijker? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

aanvragenbouwvergunning.nl

Dé specialist in het verzorgen van uw bouwvergunning aanvraag